Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω της Ηλεκτρονικής Θυρίδας (ΗΘ) του ΟΒΙ

Η εγγραφή στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ
απαιτεί Ψηφιακή Υπογραφή!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ο ΟΒΙ θέτει σε λειτουργία Ηλεκτρονική Θυρίδα, που θα χρησιμοποιούν οι εγγεγραμμένοι χρήστες για να στέλνουν ηλεκτρονικά έγγραφα στον ΟΒΙ. Τα έγγραφα αυτά θα είναι σε αναλλοίωτη μορφή (pdf), φέρουν ψηφιακή υπογραφή και θα  είναι σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ισοδύναμα με έγγραφα σε χαρτί, χειρόγραφα υπογεγραμμένα.

Ο χρήστης της ΗΘ του ΟΒΙ θα πρέπει να ξέρει ότι η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου στον ΟΒΙ, παράλληλα με το συμβατικό ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ / Courier), Fax, Παράδοση Εγγράφων Δια Χειρός και χρήση e-mail. Η χρήση της γίνεται για ταχεία και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων σε αναλλοίωτη μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει τίποτα στην διαδικασία κατάθεσης οποιωνδήποτε εγγράφων ή αιτήσεων, καθώς τα έγγραφα της θυρίδας θεωρούνται ως εισερχόμενα / εξερχόμενα με συμβατικό ταχυδρομείο ή courier. 

Χρήστης μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο
• Που έχει ταυτοποιηθεί όπως ορίζει ο Νόμος
• Που διαθέτει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Που διαθέτει προσωπικό αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό («προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή») συνδεδεμένο με την παραπάνω διεύθυνση e-mail
• Που αποδέχεται τους όρους χρήσης της Θυρίδας όπως ορίζονται από τον ΟΒΙ

Συνδεθείτε με την Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ (και εγγραφείτε)
Όροι χρήσης της Ηλεκτρονικής Θυρίδας
Υπεύθυνη Δήλωση κατόχου ψηφιακού πιστοποιητικού
Παρουσίαση / Οδηγίες εγγραφής και χρήσης


Νομική Βάση Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Θυρίδας

Έντυπα για χρήση στην Ηλεκτρονική Θυρίδα

Αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (σελίδες 1-3)

Αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δήλωση Καταθέτη)

Έντυπο για κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Επιπλέον Καταθέτες)

Αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (σελίδες 1-3)

Αίτηση για κατάθεση μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δήλωση Καταθέτη)

Έντυπο για για κατάθεση μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Επιπλέον Καταθέτες)